Kurikulum KKNI Filsafat Agama

KURIKULUM

SEMESTER

 

NO

 

MATAKULIAH (MK)

 

SKS

 

KEL*

 

I 1 Aplikasi Komputer 2 MPK
2 Ilmu Kalam 2 MPK
3 Pengantar Sosiologi 3 MKK
4 Sejarah Kebudayaan Indonesia 4 MBB
5 Ulum al-Hadith 2 MKK
6 Ulum al-Qur’an 2 MKK
7 Bahasa Arab I 2 MKB
8 Falsafah Yunani dan Skolastik 3 MKK
9 Pengantar Ilmu Politik 3 MKK
TOTAL SKS SEMESTER 1: 21
II 1 Anti Korupsi 2 MBB
2 Bahasa Inggris I 2 MKK
3 Dasar-Dasar Logika 3 MPK
4 Asas-Asas Falsafah Islam 3 MKK
5 Fiqh/Ushul Fiqh 2 MKK
6 Bahasa Indonesia 3 MKK
7 Bahasa Arab II 2 MKB
8 Tafsir al-Qur’an 2 MKK
9 Tasawuf 3 MKK
TOTAL SKS SEMESTER 2: 22
  1 Falsafah Islam di Timur 3 MKK
III 2 Sosiologi Agama 2 MKK
3 Falsafah Barat Modern 3 MKK
4 Etika Islam 3 MPB
5 Falsafah Sejarah dan Kebudayaan Islam 3 MKK
6 Psikologi Agama 2 MKK
7 Pengantar Ilmu Sastra 2 MKK
8 Sejarah Kebudayaan Islam I 2 MKK
  9 Bahasa Inggris II 2 MKB
TOTAL SKS SEMESTER 3: 22
IV 1 Falsafah Islam di Barat 3 MKK
2 Hermeneutika dan Ta’wil 2 MKK
3 Falsafah al-Qur’an 2 MKK
4 Epistemologi 3 MKK
5 Kosmologi 2 MKK
6 Falsafah Ilmu 3 MPB
7 Falsafah Agama 3 MKK
8 Falsafah Moral Barat/Etika Modern 3 MPB
TOTAL SKS SEMESTER 4: 21
 

 

 

V

1 Falsafah Sosial-Politik (Barat dan Islam) 3 MKK
2 Kajian Teks Utama Pemikiran Sosial-Politik 3 MKK
3 Falsafah dan Teori Kebudayaan 3 MKK
4 Estetika dan Falsafah Seni 3 MKK
5 Falsafah Timur 3 MKK
6 Sejarah Peradaban Barat 3 MKK
7 Seminar Pemikiran Nurcholish Madjid 3 MKB
  TOTAL SKS SEMESTER 5: 21
 

 

 

 

VI

1 Pemikiran Politik Islam Modern 3 MKK
2 Islam dan Isu-Isu Kontemporer 3 MBB
3 Sejarah Pergerakan Islam 3 MKK
4 Sejarah Kebudayaan Islam 2 3 MKK
5 Islam dan Kebudayaan Nusantara 3 MBB
6 Sastra Islam Nusantara 3 MKB
7 Seminar Penulisan Ilmiah 3 MPB
  TOTAL SKS SEMESTER 6: 21
VII 1 Pengantar Teknologi Informasi 3 MKK
2 Praktikum Teknologi Informasi 0 MKK
3 Pendidikan Pancasila 2 MPK
4 Pendidikan Kewarganegaraan 2 MPK
5 Kewirausahaan 3 MPB
  6 Skripsi 6 MKB
  TOTAL SKS SEMESTER 7: 16

 

TOTAL SKS: 144

 

Keterangan:

 1. MPK: Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian.
 • Pendidikan Kewarganegaraan
 • Pendidikan Pancasila
 • Dasar-Dasar Logika
 • Ilmu Kalam
 • Aplikasi Komputer

 

 1. MKK: Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan.
 • Praktikum Teknologi Informasi
 • Pengantar Teknologi Informasi
 • Sejarah Kebudayaan Islam 2
 • Sejarah Pergerakan Islam
 • Pemikiran Politik Islam Modern
 • Falsafah Sosial-Politik (Barat dan Islam)
 • Kajian Teks Utama Pemikiran Sosial-Politik
 • Falsafah dan Teori Kebudayaan
 • Estetika dan Falsafah Seni
 • Falsafah Timur
 • Sejarah Peradaban Barat
 • Falsafah Agama
 • Falsafah Islam di Barat
 • Hermeneutika dan Ta’wil
 • Falsafah al-Qur’an
 • Epistemologi
 • Kosmologi
 • Falsafah sejarah dan kebudayaan islam,
 • Psikologi Agama
 • Pengantar Ilmu Sastra
 • Sejarah Kebudayaan Islam I
 • Tafsir al-Qur’an
 • Tasawuf
 • Falsafah Islam di Timur
 • Sosiologi Agama
 • Falsafah Barat Modern
 • Etika Islam
 • Asas-Asas Falsafah Islam
 • Fiqh/Ushul Fiqh
 • Bahasa Indonesia
 • BAHASA Inggris
 • Falsafah Yunani dan Skolastik
 • Pengantar Ilmu Politik
 • Ulumul Hadis
 • Ulumul Qur’an
 • Pengantar sosiologi
 1. MKB: Kelompok matakuliah keahlian berkarya.
 • Skripsi
 • Sastra Islam Nusantara
 • Seminar Pemikiran Nurcholish Madjid
 • Bahasa Inggris II
 • Bahasa Arab II
 • Bahasa Arab I
 1. MPB: Kelompok matakuliah perilaku berkarya
 • Kewirausahaan
 • Seminar Penulisan Ilmiah
 • Falsafah Ilmu
 • Falsafah Moral Barat/Etika Modern
 • Etika Islam
 1. MBB: Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat.
 • Islam dan Kebudayaan Nusantara
 • Islam dan isu-isu kontemporer
 • Anti korupsi
 • Sejarah kebudayaan indonesia

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *