TF Churchy - шаблон joomla Книги
Print

Kurikulum Jurusan Falsafah Agama

KURIKULUM  JURUSAN FALSAFAH AGAMA

SEMESTER NO MATAKULIAH (MK) SKS KEL*
I 1. Aplikasi Komputer 2 MPK
2. Ilmu Kalam 2 MPK
3. Pengantar Sosiologi 3 MKK
4. Sejarah Kebudayaan Indonesia 4 MBB
5. Ulum al-Hadith 2 MKK
6. Ulum al-Qur’an 2 MKK
7. Bahasa Arab I 2 MKB
8. Falsafah Yunani dan Skolastik 3 MKK
9. Pengantar Ilmu Politik 3 MKK

TOTAL SKS SEMESTER 1: 21

II 1 Anti Korupsi 2 MBB
2 Bahasa Inggris I 2 MKK
3 Dasar-Dasar Logika 3 MPK
4 Asas-Asas Falsafah Islam 3 MKK
5 Fiqh/Ushul Fiqh 2 MKK
6 Bahasa Indonesia 3 MKK
7 Bahasa Arab II 2 MKB
8 Tafsir al-Qur’an 2 MKK
9 Tasawuf 3 MKK

TOTAL SKS SEMESTER 2: 22

III 1 Falsafah Islam di Timur 3 MKK
2 Sosiologi Agama 2 MKK
3 Falsafah Barat Modern 3 MKK
4 Etika Islam 3 MPB
5 Falsafah sejarah dan kebudayaan islam 3 MKK
6 Psikologi Agama 2 MKK
7 Pengantar Ilmu Sastra 2 MKK
8 Sejarah Kebudayaan Islam I 2 MKK
9 Bahasa Inggris II 2 MKB

TOTAL SKS SEMESTER 3: 22

IV 1 Falsafah Islam di Barat 3 MKK
2 Hermeneutika dan Ta’wil 2 MKK
3 Falsafah al-Qur’an 2 MKK
4 Epistemologi 3 MKK
5 Kosmologi 2 MKK
6 Falsafah Ilmu 3 MPB
7 Falsafah Agama 3 MKK
8 Falsafah Moral Barat/Etika Modern 3 MPB

TOTAL SKS SEMESTER 4: 21

V

1 Falsafah Sosial-Politik (Barat dan Islam) 3 MKK
2 Kajian Teks Utama Pemikiran Sosial-Politik 3 MKK
3 Falsafah dan Teori Kebudayaan 3 MKK
4 Estetika dan Falsafah Seni 3 MKK
5 Falsafah Timur 3 MKK
6 Sejarah Peradaban Barat 3 MKK
7 Seminar Pemikiran Nurcholish Madjid 3 MKB
 

TOTAL SKS SEMESTER 5: 21

 

 

VI

1 Pemikiran Politik Islam Modern 3 MKK
2 Islam dan Isu-Isu Kontemporer 3 MBB
3 Sejarah Pergerakan Islam 3 MKK
4 Sejarah Kebudayaan Islam 2 3 MKK
5 Islam dan Kebudayaan Nusantara 3 MBB
6 Sastra Islam Nusantara 3 MKB
7 Seminar Penulisan Ilmiah 3 MPB
 

TOTAL SKS SEMESTER 6: 21

VII 1 Pengantar Teknologi Informasi 3 MKK
2 Praktikum Teknologi Informasi 0 MKK
3 Pendidikan Pancasila 2 MPK
4 Pendidikan Kewarganegaraan 2 MPK
5 Kewirausahaan 3 MPB
6 Skripsi 6 MKB
 

TOTAL SKS SEMESTER 7: 16

TOTAL SKS:   144

 

Contact Info

Sekretariat :
Gedung B Lt. 1 - Kampus  II IAIN Bukittinggi
Jl. Gurun Aur Kubang Putih - Kab.Agam
Telp.  (0752) 22875 - Fax. (0752) 22875

e-Mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IAIN Bukittinggi

Icon